Vår service till stora företag

Vi erbjuder anpassad service avseende de kollektivavtalade försäkringarna till arbetsgivare i stora företag eller koncerner.

Vad erbjuder vi stora företag?

Arbetar du med kollektivavtalade försäkringar på ett stort företag eller koncern så vill vi gärna träffa dig för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa till genom att gå igenom era behov. Vi erbjuder:

  • skräddarsydd information och rådgivning enligt era specifika behov
  • en koncerngemensam kontaktperson hos oss
  • nätverk med andra större arbetsgivare 

Här på vår hemsida har du möjlighet att hitta svaren på många av de vanligaste frågorna rörande de kollektivavtalade försäkringarna.

De kollektivavtalade försäkringarna

Se filmen eller läs om de försäkringar som ingår i de kollektivavtal som gäller för arbetare respektive tjänstemän.

Det här ingår i det kollektivavtalade försäkringspaketet

Se filmen om vad som ingår i det kollektivavtalade försäkringspaketet för dina anställda. 

Men du har även möjlighet att hitta andra frågor och svar, eller använda vår populära sökfunktion.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?