Uppdaterat säljmaterial att använda vid värvning

Publicerad tisdagen den 4 februari 2020

Svenskt Näringsliv tog förra året tillsammans med MO fram ett säljmaterial om den kollektivavtalade tjänstepensionens fördelar.

Materialet är främst tänkt att användas vid värvning av nya medlemsföretag.

Det är nu uppdaterat för 2020 och finns tillgängligt hos Arkitektkopia. Varje MO beställer materialet direkt hos Arkitektkopia, plsvn@arkitektkopia.se, och står själv för tryckkostnaden. Det finns möjlighet att lägga in egen logga i materialet.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?