Parterna bildar ett gemensamt bolag för försäkringsinformation

Publicerad torsdagen den 19 september 2019

Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla informationen om kollektivavtalade försäkringar och pensioner på den privata marknaden.

Beslutet att ett nytt gemensamt bolag ska bildas och startas upp senast januari 2021 togs strax innan sommaren. Målet med det nya bolaget är att skapa en effektiv och modern gemensam plattform för försäkringsinformationen. I dag informerar parterna sina målgrupper var för sig.

Niklas Hjert, i dag förhandlingschef på Unionen, blir VD för det nya bolaget bolaget och tillträder den 1 oktober 2019. Christer Ågren, tidigare vice VD för Svenskt Näringsliv, blir styrelseordförande. Finfas anställda erbjuds anställning i det nya bolaget.

Läs mer i Svenskt Näringslivs pressmeddelande.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?