Förslaget om höjd pensionsålder

Publicerad fredagen den 5 april 2019

Förslaget om höjd pensionsålder är klart. Beslut väntas tas av riksdagen under 2019.

Förslaget från Pensionsgruppen om höjd pensionsålder är klart, men inget riksdagsbeslut är taget ännu. Förslaget innefattar också förändringar i socialförsäkringen, till exempel höjd ålder i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Föreslagna åldersgränser

År Tidigaste uttag av allmän pension
LAS-ålder
2020 62 år 68 år
2023 63 år 69 år
2026 64 år 69 år

 

Tips! Pensionsmyndigheten har en bra sammanfattning av förslaget om höjd pensionsålder.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?