Säljmaterial om den kollektivavtalade tjänstepensionens fördelar

Publicerad fredagen den 5 april 2019

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna har sedan tidigare tagit fram ett gemensamt material som presenterar fördelarna med kollektivavtalad tjänstepension. Tanken är att det ska användas som stöd vid värvning.

Informationen ger flera argument för att kollektivavtalade försäkringar och pensioner är bättre än de flesta pensionsplaner som finns att köpa på den öppna marknaden.

Förutom vid värvning av nya medlemsföretag kan materialet användas  i situationer där man vill lyfta fram argument för försäkringarna; de är trygga och värdefulla förmåner för de anställda och de gör arbetsgivaren till en attraktiv och seriös partner på arbetsmarknaden.

Om du vill ha mer information om materialets innehåll kan du kontakta oss på Finfa.

Beställning

Foldrarna beställs i tryckt format hos Arkitkektkopia. Vid beställningen skickar du med medlemsorganisationens logga som också trycks på foldrarna, antal och leverans/faktureringsuppgifter.

För prisuppgift och beställning av materialet: Kontakta Eva Karlsson på Arkitektkopia 08-506 073 19, eva.karlsson@arkitektkopia.se.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?