Förändring av Finfas försäkringsböcker

Publicerad tisdagen den 10 december 2019

"Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2020" kan laddas ner och beställas i slutet av januari. Introduktionsboken ersätts av foldern "Din guide till kollektivavtalad försäkring och pension".

Nästa år erbjuder vi som vanligt "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal".

Som introduktionsmaterial till nya medlemsföretag erbjuder vi foldern "Din guide till kollektivavtalad försäkring och pension" som också innehåller ett premieblad. Observera att vi inte längre erbjuder den tunna boken "Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden".

Materialet finns att ladda ner och beställa i slutet av januari.

Här kan du som jobbar på en medlemsorganisation ladda ner och beställa material.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?