Premier för 2019

Publicerad måndagen den 21 januari 2019

Avgiften för omställningsförsäkringarna sänks och även i år blir det en premiereduktion för Avtalspension SAF-LO.

Sänkta avgifter för omställningsförsäkringarna

För medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv sänks premien för tjänstemännens omställningsavtal via TRR Trygghetsrådet från 0,3 till 0 procent av den anställdas bruttolön.

Premien för arbetarnas omställningsförsäkring via Trygghetsfonden TSL sänks från 0,3 till 0,0733 procent av den anställdas bruttolön. En del av arbetarnas omställningsstöd är momsbelagd.

Premiereduktion för Avtalspension SAF-LO

Pensionspremien för arbetarnas Avtalspension SAF-LO reduceras med 0,20 procent då det fortfarande finns ett överskott i den gamla pensionsplanen (STP-planen via AMF) för arbetare.

Här ser du en sammanställning över 2019 års premier.

Premier 2019

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?