Nya rekord för Finfas hemsida

Publicerad måndagen den 21 januari 2019

Vi mäter hela tiden hur nöjda företagen som besöker finfa.se är. Vårt nöjd-kund-index (NKI) är högre än någonsin och vi ligger i topp vid en branschjämförelse.

Mätningen ger oss ett resultat över kundnöjdheten och om besökaren kan tänka sig att rekommendera finfa.se till andra. Branschjämförelsen görs mellan organisationer inom Svenskt Näringsliv, bank och finans och andra föreningar/organisationer.

Finfa.se är en viktig medlemsnytta som vi gärna vill att ni gör reklam för när ni träffar era medlemsföretag. Här får man svar på många frågor, bland annat har vi bra checklistor och filmer som beskriver hur företaget ska agera vid olika försäkringshändelser. Om man inte hittar svaret på sin fråga kan man chatta direkt med en försäkringskonsult eller ringa vår arbetsgivarservice.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?