Nytt stöd till arbetsgivare den 1 juli

Publicerad onsdagen den 13 juni 2018

Från och med den 1 juli i år kan arbetsgivare ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Syftet med stödet är att förebygga och förkorta sjukskrivningar.

Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder som syftar till att förkorta och förebygga sjukfall. Åtgärderna ska också syfta till att underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Stödet ska användas till att utreda, planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder.

Insatsen ska utföras av företagshälsovården eller likvärdig aktör. Det kan handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel.

Bidraget går direkt till arbetsgivaren och täcker upp till 10 000 kronor per anställd och år, men högst med 200 000 kronor per arbetsgivare och år (för år 2018 högst 100 000 kronor).

Stödet lämnas i mån av tillgång till avsatta medel, varför arbetsgivaren rekommenderas att kontinuerligt ansöka om stödet.

Läs mer om Arbetsplatsinriktat rehabilteringsstöd och om hur arbetsgivaren ansöker hos Försäkringskassan.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?