FinfaNytt

FinfaNytt ges ut av Finfa och riktar sig till dig inom SNMO som arbetar med stöd och rådgivning till medlemsföretagen.

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv. Vi erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning. Kollektivavtalad försäkring och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

 1. Den nya vårdskatten

  Lagen om vårdskatt börjar gälla den 1 juli. Det finns flera gränsdragningsfrågor som Skatteverket måste titta närmare på, där det inte är självklart hur...

 2. Nytt stöd till arbetsgivare den 1 juli

  Från och med den 1 juli i år kan arbetsgivare ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Syftet med stödet är att förebygga och...

 3. Pensionsavgångar och nyanställda på Finfa

  Under våren och sommaren tackar vi av två av våra försäkringskonsulter som går i pension och hälsar deras ersättare välkomna.

 4. Så här gäller sjukvården för utländska medarbetare

  Vi på Finfa får ofta frågan om rätten till svensk sjukvård för anställda från andra länder. För att få tillgång till svensk sjukvård till patientavgiftskostn...

 5. Medlemsorganisationer höll gemensam informationsträff

  För första gången har Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, Plåt och Ventföretagen och Måleriföretagen haft en gemensam...

 6. MOs egna försäkringar

  Vi på Finfa är gärna bollplank till MO när det gäller ert försäkringsupplägg, till exempel avtal och pensionspolicy.

 7. Ändrade rutiner för anmälan och login hos AFA Försäkring och Fora

  För att förstärka personskyddet i samband med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ändrar AFA Försäkring och Fora rutinen för att anmäla och logga in på...

 8. Regeländringar i Socialförsäkringen 2018

  Under 2018 införs nya regler i Socialförsäkringen, varav några är extra viktiga för arbetsgivaren att känna till. Bland annat blir arbetsgivaren skyldig att...

 9. Nya och enklare checklistor

  Ett av Finfas mål är att göra försäkringsinformationen så lättbegriplig som möjligt för arbetsgivaren. Just nu jobbar vi med att göra våra checklistor för at...

 10. Kollektivavtalad försäkring och pension bra för även VD och ägarkretsen

  Det är inte alla som känner till att även VD och ägarkretsen kan omfattas av kollektivavtalad försäkring och pension. Försäkringarna, som har lägre risk och...

Ladda fler nyheter

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Prenumerera på FinfaNytt

FinfaNytt håller dig som jobbar inom SNMO uppdaterad om vad som händer på Finfa och området kollektivavtalade försäkringar.