FinfaNytt

FinfaNytt ges ut av Finfa och riktar sig till dig inom SNMO som arbetar med stöd och rådgivning till medlemsföretagen.

Höst

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv. Vi erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning. Kollektivavtalad försäkring och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

 1. Låg kännedom om de kollektivavtalade försäkringarna

  De anställdas kännedom om de kollektivavtalade försäkringarna är låg, enligt AFA Försäkring.

 2. Höstens informationsträffar och webinars

  Finfas informationsträffar och webinars hjälper medlemsföretagen att få koll på de kollektivavtalade försäkringarna. I mitten av augusti skickade vi ut en...

 3. Avtalen om informationsmedel uppsagda

  Under sommaren (2/7-18) sade Svenskt Näringsliv upp avtalen om informationsmedel med LO och PTK.

 4. Nya informationsfoldrar inför värvning

  Svenskt Näringsliv har i samarbete med partsbolagen tagit fram tre nya informationsfoldrar om fördelarna med kollektivavtalad försäkring och pension. Tanken ...

 5. Den nya vårdskatten

  Lagen om vårdskatt börjar gälla den 1 juli. Det finns flera gränsdragningsfrågor som Skatteverket måste titta närmare på, där det inte är självklart hur...

 6. Nytt stöd till arbetsgivare den 1 juli

  Från och med den 1 juli i år kan arbetsgivare ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Syftet med stödet är att förebygga och...

 7. Pensionsavgångar och nyanställda på Finfa

  Under våren och sommaren tackar vi av två av våra försäkringskonsulter som går i pension och hälsar deras ersättare välkomna.

 8. Så här gäller sjukvården för utländska medarbetare

  Vi på Finfa får ofta frågan om rätten till svensk sjukvård för anställda från andra länder. För att få tillgång till svensk sjukvård till patientavgiftskostn...

 9. Medlemsorganisationer höll gemensam informationsträff

  För första gången har Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, Plåt och Ventföretagen och Måleriföretagen haft en gemensam...

 10. MOs egna försäkringar

  Vi på Finfa är gärna bollplank till MO när det gäller ert försäkringsupplägg, till exempel avtal och pensionspolicy.

Ladda fler nyheter

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Prenumerera på FinfaNytt

FinfaNytt håller dig som jobbar inom SNMO uppdaterad om vad som händer på Finfa och området kollektivavtalade försäkringar.