FinfaNytt

FinfaNytt ges ut av Finfa och riktar sig till dig inom SNMO som arbetar med stöd och rådgivning till medlemsföretagen.

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv. Vi erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning. Kollektivavtalad försäkring och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

 1. Nya filmer som beskriver hur försäkringarna ska hanteras

  Vi har gjort flera korta filmer som beskriver hur arbetsgivaren ska administrera de kollektivavtalade försäkringarna. Till exempel vid nyanställning, sjukdom...

 2. Karensdagen blir karensavdrag

  Den första januari 2019 kommer karensdagen i sjukförsäkringen och sjuklönelagen att ersättas av ett karensavdrag.

 3. Försäkringsinformation till anställda på engelska

  Vi har märkt ett ökat behov från arbetsgivarna om att kunna informera anställda, som inte är svensktalande, om vad vad som ingår i det kollektivatalade...

 4. Finfa samverkar med Visita kring värvning

  Visita har bildat en marknadsavdelning som kommer att arbeta aktivt med värvning av nya medlemsföretag. Visita och Finfa har etablerat ett samarbete kring...

 5. Låg kännedom om de kollektivavtalade försäkringarna

  De anställdas kännedom om de kollektivavtalade försäkringarna är låg, enligt AFA Försäkring.

 6. Höstens informationsträffar och webinars

  Finfas informationsträffar och webinars hjälper medlemsföretagen att få koll på de kollektivavtalade försäkringarna. I mitten av augusti skickade vi ut en...

 7. Avtalen om informationsmedel uppsagda

  Under sommaren (2/7-18) sade Svenskt Näringsliv upp avtalen om informationsmedel med LO och PTK.

 8. Nya informationsfoldrar inför värvning

  Svenskt Näringsliv har i samarbete med partsbolagen tagit fram tre nya informationsfoldrar om fördelarna med kollektivavtalad försäkring och pension. Tanken ...

 9. Den nya vårdskatten

  Lagen om vårdskatt börjar gälla den 1 juli. Det finns flera gränsdragningsfrågor som Skatteverket måste titta närmare på, där det inte är självklart hur...

 10. Nytt stöd till arbetsgivare den 1 juli

  Från och med den 1 juli i år kan arbetsgivare ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan. Syftet med stödet är att förebygga och...

Ladda fler nyheter

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Prenumerera på FinfaNytt

FinfaNytt håller dig som jobbar inom SNMO uppdaterad om vad som händer på Finfa och området kollektivavtalade försäkringar.