FinfaNytt

FinfaNytt ges ut av Finfa och riktar sig till dig inom SNMO som arbetar med stöd och rådgivning till medlemsföretagen.

Finfa är en del av Svenskt Näringsliv. Vi erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning. Kollektivavtalad försäkring och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

 1. Premier 2019

  Avgiften för omställningsförsäkringarna sänks och även i år blir det en premiereduktion för Avtalspension SAF-LO.

 2. Vårt material för 2019 är på gång

  Finfas försäkringsböcker och material för 2019 kommer att finnas för nedladdning och beställning i februari.

 3. Nya rekord för Finfas hemsida

  Vi mäter hela tiden hur nöjda företagen som besöker finfa.se är. Vårt nöjd-kund-index (NKI) är högre än någonsin och vi ligger i topp vid en branschjämförelse.

 4. Dags att boka vårens informationsträffar och webinars

  Vecka tre fick alla medlemsföretag en mailinbjudan till Finfas informationsträffar och webinars. Våra kostnadsfria träffar riktar sig till den som ansvarar f...

 5. Bättre villkor i omställningsavtalet för tjänstemän

  PTK och Svenskt Näringsliv har gjort en ny överenskommelse om bättre villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän. Avgifterna för företagen...

 6. Nya filmer som beskriver hur försäkringarna ska hanteras

  Vi har gjort flera korta filmer som beskriver hur arbetsgivaren ska administrera de kollektivavtalade försäkringarna. Till exempel vid nyanställning, sjukdom...

 7. Karensdagen blir karensavdrag

  Den första januari 2019 kommer karensdagen i sjukförsäkringen och sjuklönelagen att ersättas av ett karensavdrag.

 8. Försäkringsinformation till anställda på engelska

  Vi har märkt ett ökat behov från arbetsgivarna om att kunna informera anställda, som inte är svensktalande, om vad vad som ingår i det kollektivatalade...

 9. Finfa samverkar med Visita kring värvning

  Visita har bildat en marknadsavdelning som kommer att arbeta aktivt med värvning av nya medlemsföretag. Visita och Finfa har etablerat ett samarbete kring...

 10. Låg kännedom om de kollektivavtalade försäkringarna

  De anställdas kännedom om de kollektivavtalade försäkringarna är låg, enligt AFA Försäkring.

Ladda fler nyheter

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Prenumerera på FinfaNytt

FinfaNytt håller dig som jobbar inom SNMO uppdaterad om vad som händer på Finfa och området kollektivavtalade försäkringar.