Vår service till medlemsorganisationer inom Svenskt  Näringsliv

Finfa erbjuder service och information till dig som jobbar i en medlemsorganisation. Vi erbjuder:

Information

  • Rådgör med oss inför, eller ta med oss på mötet när ni träffar nya och befintliga medlemmar. Vi stöttar er kring frågor och situationer som rör kollektivavtalad försäkring och pension. Kontaka din närmsta försäkringskonsult. 
  • Vi bidrar gärna med innehåll till era medlemstidingar, för mer information kontakta Mari Holm.
  • Prenumerera på FinfaNytt där du kan läsa det senaste nyheterna om Finfa.
  • VIll du har nyheter om kollektivavtalad försäkring och pension kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som även riktar sig mot era medlemmar.
  • Vårt material finns både i tryckt och digitalt format. Ladda ner eller beställ här på sidan.
  • Få en anpassad landningssida med riktad information för just era medlemmar, kontakta Maria Appelqvist för mer information.

Utbildning

  • Vi har specialanpassade utbildningar om kollektivavtalad försäkring och pension till dig som arbetar på en medlemsorgansiation, både live och via webb. Vi erbjuder en Basinformation och en Påbyggnadsinformation. Boka din plats via länkarna, eller kontakta Dorota Östlund.
  • Delta i våra informationsträffar om kollektivavtalad försäkring för medlemsföretag.

Rådgivning

  • Medlemsorganisationer har ett eget prioriterat telefonnummer till vår arbetsgivarservice, vilket innebär förtur i kön vid brådskande ärenden. Arbetsgivarservice för MO, 010-45 53 803.
  • Våra försäkringskonsulter finns till hands när ni behöver stöd och rådgivning. Till exempel vid: värvning, förhandling, inrangering, försäkringsutredningar eller allmän information om pension och försäkring. Använd oss och vår expertkunskap kring kollektivavtalad försäkring och pension för att ge era medlemmar trygg och säker information.

Material

Informationsfolder till främst nya medlemsföretag

Din guide till kollektivavtal...

2016-12-29

Bilaga premier 2017

2017-2-1

Informationsblad om Finfa

Informationsblad om Finfa

2017-6-16

Informationsblad om Finfa regionalt - för utskrift

Ladda ner försäkringsböckerna

Presentationsmaterial att ladda ner

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?