Välkommen till frukostmöte om Sjukskrivnings- och Rehabiliteringsprocessen

Sjukskrivnings- och Rehabiliteringsprocessen

Välkommen till frukostmöte med Finfa och Försäkringskassan om
Sjukskrivnings- och Rehabiliteringsprocessen

• Nuläge – hur ser sjuktalen ut?
• Hur bedömer Försäkringskassan sjukfall? Förklaring av regelverket.
• Arbetsgivarens ansvar när en anställd blir sjuk och Försäkringskassans roll.
• Vad kan arbetsgivaren göra för att förebygga sjukskrivningar och därmed minska sjukfrånvaron (spara pengar)? Hur kan Försäkringskassan hjälpa till?

Träffen är kostnadsfri

KursstarterSundsvall, Västernorrland Boka


Örnsköldsvik, Västernorrland Boka


Östersund, Jämtland Boka

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?