Sjukförsäkring och arbetsgivarens möjligheter

Sjukförsäkring och arbetsgivarens möjligheter

Vi fortsätter med våra uppskattade informationsträffar som vi håller tillsammans med samverkansansvariga från Försäkringskassan och en arbetsrättsjurist från Almega.

Innehåll:
• 2018 års förändring - plan för återgång i arbete, hur har det gått?
• Försäkringskassans och arbetsgivarens ansvar i sjukskrivningsprocessen
• Alternativ till sjukskrivning
• Arbetsrättsliga frågor i samband med långtidssjukskrivningar
• Exempel från AD-domar

Träffen är kostnadsfri.

Kursstarter

För närvarande finns inga planerade tillfällen.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?