Introduktion till kollektivavtalad försäkring och pension

En introduktion och översikt av det kollektivavtalade försäkringsskyddet för arbetare och tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

Vi berättar och svarar på frågor om:
• Försäkringarnas innehåll, en översikt
• Arbetsgivarens ansvar och kostnader
• Hur försäkringarna tecknas
• Finfa.se, ditt verktyg

Träffen är kostnadsfri.

KursstarterYstad, Skåne Boka


Webinar Boka

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?