Förtida avgångar i företaget

Webinar om när en anställd slutar arbeta innan 65 år, även kallat förtida avgång, och vad olika lösningar innebär för er och den anställda.

Vi berättar och svarar på frågor om:
• Vilka regler gäller för att avsluta anställning innan 65
• Vad du som arbetsgivare behöver tänka på
• Olika alternativ och vad de innebär för företaget och den anställda

KursstarterWebinar Boka

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?