Extrainsatt: Introduktion - Kollektivavtalad Försäkring

Med anledning av den ökade spridningen av Coronavirus, och att vi behöver vara extra omtänksamma om varandra, erbjuder vi dig som inte kan delta i våra fysiska träffar extrainsatta webinars.

Vi går igenom de viktigaste delarna inom kollektivavtalad försäkring så att du kan hantera det på ett snabbt och enkelt sätt i ditt arbete.
Du får en översikt på vilka försäkringar som finns och vad de kostar samt vilket ansvar arbetsgivaren har.

Innehåll:
• Arbetsgivarens ansvar och kostnader
• Collectum och Fora, vem gör vad
• Finfa.se, ditt verktyg i vardagen

Vi kommer ha korta pauser under webinaret som är betydligt längre än övriga webinar vi erbjuder.

KursstarterWebinar Boka

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?