Extrainsatt: Fördjupning - Kollektivavtalad Försäkring

Med anledning av den ökade spridningen av Coronavirus , och att vi behöver vara extra omtänksamma om varandra, erbjuder vi dig som inte kan delta i våra fysiska träffar extrainsatta webinars.

Vi går igenom arbetsgivarens ansvar och vad försäkringarna kostar. Du får mer ingående information om försäkringarna och vi ger dig tips på hur du håller dig uppdaterad inom området. Dessutom får du veta vilka bolag som administrerar respektive försäkrar de anställda.

Innehåll:
• Arbetsgivarens ansvar och kostnader
• Bolagen som administrerar och försäkrar
• Försäkringarnas innehåll
• Löpande hantering
• Finfa.se, ditt verktyg i vardagen

Vi kommer ha korta pauser under webinaret som är betydligt längre än övriga webinar vi erbjuder

KursstarterWebinar Boka

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?