En checklista att följa när en anställd ska vara tjänstledig

När en anställd ska vara tjänstledig kan det påverka de premier som ditt företag ska betala för de kollektivavtalade försäkringarna. Se filmen eller läs checklistan som hjälper dig med vad du ska göra och tänka på när det gäller försäkringarna.


checklista arbetare

Se filmen

En kort film om vad du ska göra när en anställd ska vara tjänstledig. 

Tipsa en kollega om sidan!

1

Som vanligt ska den årslön som har utbetalats till den anställda rapporteras till Fora.

Rapportera lön Fora

2

I regel gäller AFA-försäkringar vid studier, föräldraledighet och övrig tjänstledighet.  Om den anställda  är frånvarande längre tid än sex månader kan försäkringsskyddet minska eller upphöra helt. Vissa försäkringarna gäller ofta  en tid efter att arbetet avslutats, så kallat efterskydd.

3

Arbetare som inte får lön tjänar inte in Avtalspension SAF-LO under tjänstledighet, förutom vid föräldraledighet då premiebefrielseförsäkringen tar över inbetalningen av pensionspremier.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?