En checklista att följa när du ska teckna kollektivavtalade försäkringar

Som ny medlem i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är ditt företag vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar för de anställda. Detsamma gäller för företag som har slutit kollektivavtal med ett fackförbund, så kallade hängavtalsföretag.


CHECKLISTA arbetare

Se filmen

En kort film om hur du tecknar kollektivavtalad försäkring för de anställda.

Tipsa en kollega om sidan!

1

Fyll i och skicka in försäkringsanmälan som ni får från Fora till adress: Fora AB, 101 56 Stockholm. Har ni tecknat kollektivavtal med ett fackförbund behöver ni oftast inte skicka in någon blankett eftersom försäkringsavtalet tecknas i och med att ni skriver på kollektivavtalet.

Till blanketten

2

Inom 7-14 dagar får du en försäkringsbekräftelse från Fora.

3

Rapportera slutliga löner och anställda arbetare till Fora i januari enligt instruktionen ni får i december.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?