En checklista att följa när en anställd är sjuk

När en anställd är sjuk kompletterar de kollektivavtalade försäkringarna ersättningen från Försäkringkassan. Se filmen eller läs checklistan som hjälper dig med vad du ska göra och tänka på när en anställd är frånvarande på grund av sjukdom, både vid kortare och längre frånvaro.


checklista arbetare

Se filmen

En kort film om vad du ska göra när en anställd är sjuk. 

1

Dag 1-14 Notera dagen som din anställda anmäler sig sjuk. Gör ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Karensavdraget kan beräknas på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal ditt företag omfattas av. Betala därefter sjuklön som är 80% av lönen och andra eventuella anställningsförmåner.

2

Efter 7 dagars sjukfrånvaro ska du begära ett läkarintyg från din anställda. Om det finns skäl kan du begära ett intyg redan från första dagen.

3

När en anställd varit sjuk mer än 14 dagar ska arbetsgivaren inte längre betala sjuklön. Nu ska du anmäla din anställda som sjuk till Försäkringskassan, som istället betalar sjukpenning.

Anmäl till Försäkringskassan

4

Från dag 15 i en sjukperiod ansöker den anställda själv om Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) hos AFA Försäkring. Arbetsgivaren har också en frivillig möjlighet att göra anmälan åt den anställda.

Anmäl och sök ersättning

5

Arbetsgivaren ska bekräfta anställningen hos AFA Försäkring när den anställda anmält och sökt ersättning.

Bekräfta anställningen

6

I Avtalspension SAF-LO ingår en premiebefrielseförsäkring. För arbetsgivarens del innebär detta att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven. Ingen särskild anmälan behöver göras för premiebefrielseförsäkringen.

7

Ta del av Försäkringskassans information om arbetsgivarens ansvar för att förebygga sjukdom och rehabilitering.

Senast dag 30 i en sjukskrivning ska du upprätta en plan för återgång i arbete om den anställda förväntas vara borta från arbetet på grund av sjukdom i mer än 60 dagar. Använd gärna Försäkringskassans mall för att göra en plan för återgång i arbete.

8

Som arbetsgivare har du möjlighet att få eller ansöka om olika ekonomiska stöd i samband med till exempel rehabilitering av anställda eller höga sjuklönekostnader på företaget. AFA Försäkring och Försäkringskassan erbjuder olika former av stöd.

Ekonomiskt stöd och ersättningar

9

Personer som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga och som med största sannolikhet aldrig kommer att kunna arbeta hel- eller deltid kan få sjukersättning från Försäkringskassan.

Om den anställda beviljas sjukersättning från Försäkringkassan kan den anställda också anmäla och söka ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) hos AFA Försäkring.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

För dig som vill veta mer...

Sjukförsäkring enligt lag och kollektivavtal.

 

Läs mer