arbetare Administration vid föräldraledighet

Praktisk checklista för administrationen kring de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna när en anställd är föräldraledig. Både vad du som arbetsgivare ska göra och vad din anställda förväntas göra.

Du som arbetsgivare ska:

Kom också ihåg:

  • Informera dina anställda arbetare om den kollektivavtalade föräldraförsäkringen Föräldrapenningtillägget (FPT). Den ger en kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
  • Informera också om att Föräldrapenningtillägget (FPT) betalas under en sammanhängande ledighetsperiod och att det därför är viktigt att planera vilken föräldraledighetsperiod som anmälan gäller.
  • Arbetsgivaren betalar inte in pensionspremier till den anställda vid föräldraledighet eller graviditetspenning. När den anställda ansöker om FPT så ansöker man automatiskt om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.
  • Om den anställda inte ansöker om FPT måste hen själv ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.
  • Till Fora rapporterar du, som vanligt, den lön som företaget har betalat ut till den anställda under året.

Din anställda ska:

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?