Guide att följa när en anställd ska vara föräldraledig

För arbetare och tjänstemän med ITP 1 tar premiebefrielseförsäkringen över inbetalningen av premier till den anställdas tjänstepension under föräldraledigheten. Föräldrapenningtillägget (FPT) kan ge den anställda arbetaren en kompletterande ersättning vid föräldraledighet. Checklistorna hjälper dig med vad som gäller för arbetare respektive tjänstemän med ITP eller ITP 2.


checklista arbetare
1

Informera den anställda om den kollektivavtalade föräldraförsäkringen Föräldrapenningtillägget (FPT). Den ger en kompletterande ersättning vid föräldraledighet.

2

Planera tillsammans med den anställda när föräldraledigheten ska inledas och avslutas. Föräldrapenningtillägget (FPT) betalas under en sammanhängande ledighetsperiod och det är därför viktigt att planera vilken föräldraledighetsperiod som anmälan gäller.

Den anställda ska själv ansöka om Föräldrapenningtillägget (FPT) hos AFA Försäkring samt ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.

3

Bekräfta anställningen till AFA Försäkring när en anställd har ansökt om Föräldrapenningtillägget (FPT).

Bekräfta anställningen till AFA Försäkring

4

Du som arbetsgivaren betalar inte in pensionspremier till den anställda vid föräldraledighet eller graviditetspenning.

När den anställda ansöker om Föräldrapenningtillägget (FPT) så ansöker man automatiskt om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen. Om den anställda inte ansöker om FPT ska den anställda ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen hos AFA Försäkring.

5

Till Fora rapporterar du, som vanligt, den lön som företaget har betalat ut till den anställda under året.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?