arbetare Administration vid arbetsskada

Praktisk checklista för administrationen kring de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna när en anställd har råkat ut för en arbetsskada. Både vad du som arbetsgivare ska göra och vad din anställda förväntas göra. Samma regler gäller för arbetare och tjänstemän.

Du som arbetsgivare ska:

  • Anmäla arbetsskadan på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma webbplats anmalarbetsskada.se.
  • Bekräfta anställningen på den anmälan om arbetsskada som den anställda gjort på afaforsakring.se.

Kom också ihåg:

  • På ansökan som den anställda fyllt i till AFA Försäkring och Försäkringskassan ska du som arbetsgivare endast bekräfta anställningen. Försäkringskassan och/eller AFA Försäkring utreder och bedömer arbetsskadan.
  • Informera arbetsplatsens skyddsombud om att arbetsskadeanmälan är gjord till Försäkringskassan och AFA Försäkring och ge den anställda en kopia av anmälan.

Din anställda ska:

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?