Administration vid anställning efter 65 år

Praktisk checklista för administrationen kring de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna när en anställd ska fortsätta jobba efter 65 års ålder. Både vad du som arbetsgivare ska göra och vad din anställda förväntas göra.


Vid överenskommelse om Avtalspension SAF-LO efter 65 år

Du som arbetsgivare ska:

  • Fortsätta att rapportera lön till Fora om en överenskommelse är gjord mellan dig och den anställda att betalningen ska fortsätta till Avtalspension SAF-LO.

Kom också ihåg:

  • När en anställd har fyllt 65 år behöver inte arbetsgivaren längre betala för avtalspension SAF-LO. Arbetsgivaren och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse där arbetsgivaren fortsätter att betala.
  • Av de kollektivavtalade försäkringarna gäller endast Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) efter 65 år. TGL gäller så länge den anställda fortsätter att arbeta, under förutsättning att han eller hon inte efter 65 års ålder är frånvarande mer än 90 dagar i följd.

Vid sjukfrånvaro

Du som arbetsgivare ska:

  • Dag 1 Göra ett löneavdrag för karensdagen.
  • Dag 2 - 14 Betala ut sjuklön som är 80% av lönen.
  • Dag 15 Anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan, som betalar ut sjukpenning.

Din anställda ska:

  • Dag 8 Lämna in ett läkarintyg till dig som arbetsgivare.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?