En checklista att följa när en anställd arbetar efter 65 år

När en anställd arbetar efter 65 års ålder blir de avgifter och premier som arbetsgivaren betalar lägre eller upphör helt. Se filmen eller läs checklistan som hjälper dig med vad du ska göra och tänka på när det gäller de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna.


checklista arbetare

Se filmen

En kort film om vilka försäkringar som gäller när den anställda jobbar efter 65 års ålder.

Tipsa en kollega om sidan!

1

När en anställd fyllt 65 år behöver arbetsgivaren inte längre betala in premier för Avtalspension SAF-LO. Företaget och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala. Om ni gör en sådan överenskommelse så ska du fortsätta att rapportera in den anställdas lön till Fora.

Rapportera lön Fora

2

Inom vissa kollektivavtalsområden ska en premie för deltidspension betalas även efter 65 år. I Foras prislista (kompletterande pensionspremier) ser du vad som gäller för olika kollektivavtalsområden.

3

Av de kollektivavtalade försäkringarna gäller endast Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) efter fyllda 65 år. TFA gäller alltid när man arbetar. TGL gäller så länge den anställda fortsätter att arbeta, under förutsättning att hen inte är frånvarande mer än 90 dagar i följd.

Arbetsgivaren betalar inga premier till Fora från den månaden arbetaren fyller 65 år.

4

Arbetsgivaravgiften är lägre för anställda födda 1954 eller tidigare. När det gäller den allmänna ålderspensionen så fortsätter man att tjäna in den så länge man har en pensionsgrundande inkomst.

5

Om den anställda som fyllt 65 år blir sjuk

Sjuklönelagen gäller utan åldersgräns, men sjukpenning utges med vissa begränsningar och sjukersättning utbetalas inte efter 65 år.

Vid frånvaro på grund av sjukdom ska du:

  • Dag 1-14 Gör ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka, betala därefter sjuklön med 80% av lönen.
  • Dag 8 Få ett läkarintyg av den anställda.
  • Dag 15 Anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan, som betalar ut sjukpenning.

Anmäl till Försäkringskassan

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

För dig som vill veta mer...

Försäkringar enligt lag och kollektivavtal när en anställd fortsätter att jobba efter 65 års ålder.

Läs mer