En checklista att följa vid lönerapportering

Som arbetsgivare ska du rapportera in de anställdas löner till de bolag som administrerar de kollektivavtalade försäkringarna. Löneuppgifterna används för att beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier. Det är viktigt att rapportera in korrekta summor så att du inte blir betalningsskyldig retroaktivt.


Checklista arbetare

Tipsa en kollega om sidan!

1

Under januari ska du rapportera förra årets slutliga lönesummor till Fora. Samtliga arbetares löner och personuppgifter ska rapporteras. Det här ska ingå i lönesumman.

Rapportera lön till Fora

2

När löneförändringar sker under året, till exempel vid lönejusteringar eller nyanställningar, ska du uppdatera den preliminära totala lönesumman till Fora.

Uppdatera preliminära löner till Fora

 

Film om lönerapportering till Fora

Till Fora rapporterar du anställda arbetare och tjänstemän, så här går det till.

 

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?