Checklistor för administration av försäkringarna

Här finns praktiska checklistor för administrationen kring de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen, både för arbetare och tjänstemän. Checklistorna innehåller information om vad du som arbetsgivare ska göra vid olika händelser och vad den anställda själv ska göra.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?