Checklistor för administration av försäkringarna

Här finns praktiska checklistor för administrationen kring de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen. Checklistorna innehåller information och en kort film om vad du som arbetsgivare ska göra vid olika händelser och vad den anställda själv ska göra. Vi beskriver vad som gäller för både arbetare och tjänstemän.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?