Böcker om kollektivavtalad försäkring och pension

I vår bok "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal" kan du som arbetsgivare läsa i detalj om kollektivavtalad försäkring och pension på den privata arbetsmarknaden. För dig som vill skaffa dig en snabbare överblick erbjuder vi en kortare introduktion.

Beställ eller ladda ner

2019 års försäkringsböcker kommer att finnas för nedladdning och beställning i början av februari. Tills vidare kan du ladda ned 2018 års böcker.

  • Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2018
  • Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2018 - vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Böckerna går att ladda ner digitalt eller beställa i tryckt format. Tips - du kan göra en sökning i den digitala boken genom att trycka Ctr+F på tangentbordet.

Försäkringar på arbetsmarknad...

2018-6-21

Introduktion till försäkringa...

2018-8-7

Booklets about statutory and collective insurance schemes for the Swedish labour market

The books for 2019 will be available in March.

  • Statutory and collective insurance schemes for the Swedish labour market 2018
  • Introduction to insurance schemes on the labour market 2018 – with membership of an employers’ association within the Confederation of Swedish Enterprise (short booklet)

Statutory and collective...

2018-8-6

Introduction to insurance...

2018-3-8

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?