När måste jag teckna och betala försäkringar och tjänstepension för mina anställda?

Som arbetsgivare och medlem i IKEM:s arbetsgivarförening ska du teckna kollektivavtalade försäkringar, som också inkluderar tjänstepension, för dina anställda. Du är ansvarig för att både teckna och betala dessa försäkringar.

 

Ikem_logo_a_sw_x.jpg

Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare ansvarar du för att teckna och betala kollektivavtalade försäkringar för dina anställda. Försäkringarna för arbetare rapporteras till Fora och för tjänstemän till både Fora och Collectum.

Om du inte har rapporterat in korrekt antal anställda eller korrekta lönesummor blir du som arbetsgivare retroaktivt betalningsskyldig från tidpunkten när företaget tecknade kollektivavtal. Retroaktiva försäkringspremier kan bli mycket kostsamt för företaget. Tänk på att privata försäkringar inte ersätter kollektivavtalade försäkringar!

Mer information om arbetsgivarens ansvar

Arbetare eller tjänsteman?

Olika kollektivavtalade försäkringar gäller beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Som arbetsgivare är du skyldig att tillämpa de kollektivavtal som följer av ditt medlemskap i IKEM.

Här tecknar du de kollektivavtalade försäkringarna

Anmäl arbetare till:

Anmäl tjänstemän till:

Exempel på händelser i företaget när du ska se över de kollektivavtalade försäkringarna

Du som arbetsgivare ansvarar för att rapportera korrekta löneuppgifter och rätt antal anställda till Fora och Collectum.

  • Du har personal som har fått nya eller ändrade arbetsuppgifter. En anställd kanske blir ansvarig för schemaläggning och personal, vilket innebär att denne kan räknas som tjänsteman istället för arbetare.
  • Du har anställt ny personal. Tänk på att betala in premier även för tidsbegränsat anställda, så som exempelvis anställda för enstaka dagar, anställda för allmän visstid eller vikarier.
  • Du har sagt upp personal under året. Tänk på att löpande rapportera in ändrade uppgifter till Fora och Collectum. På så sätt undviker du felaktiga fakturor.

Här kan du läsa om fler händelser som påverkar försäkringarna och när du som arbetsgivare behöver agera.

 

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?