Ekonomiskt stöd och ersättningar - arbetsgivarens möjligheter

Som arbetsgivare har du möjlighet att ansöka om olika ekonomiska stöd och ersättningar i samband med till exempel rehabilitering av anställda eller höga sjuklönekostnader på företaget. AFA Försäkring och Försäkringskassan erbjuder olika former av stöd.

Stöd för rehabilitering - AFA Försäkring

Som arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda arbetare genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsplatsnära stöd - Försäkringskassan

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av utredningar som kan ge svar på vad som behöver göras för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för din anställda att komma tillbaka i arbete vid sjukskrivning.

Den 1 juli 2018 ersätts det Arbetsplatsnära stödet av ett nytt bidrag som kallas Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Ersättning för höga sjuklönekostnader - Försäkringskassan

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Bidrag till arbetshjälpmedel - Försäkringskassan

Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetshjälpmedel. Bidraget kan betalas ut till arbetsgivaren eller den anställda.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?