Verktyg och stöd vid administration av de kollektivavtalade försäkringarna

Vi vill göra det så lätt som möjligt för dig som arbetsgivare att veta hur du ska göra med de kollektivavtalade försäkringarna. Under verktyg och stöd hittar du bland annat våra informationsträffar och checklistor med information om hur du praktiskt går tillväga vid olika händelser, till exempel när en anställd blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

Filmen om Finfa

Finfa är arbetsgivarens bästa vän när det gäller kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för de anställda.