När måste jag som arbetsgivare teckna och betala försäkringar och tjänstepension för mina anställda?

När ditt företag är medlem i något av Transportföretagens förbund och omfattas av kollektivavtal ska du teckna kollektivavtalade försäkringar, som också inkluderar tjänstepension, för dina anställda.

Transportföretagen

Ditt ansvar som arbetsgivare

Det är mycket viktigt att teckna försäkringarna så snart företaget blivit medlem och att löpande rapportera in rätt uppgifter, eftersom företaget annars blir retroaktivt betalningsskyldigt. 

Tänk också på att befintliga försäkringslösningar inte ersätter kollektivavtalade försäkringar. Därför måste du som arbetsgivare säga upp dem i god tid så att du inte betalar dubbelt.

Läs mer om arbetsgivarens ansvar

Arbetare eller tjänsteman?

Olika kollektivavtalade försäkringspaket gäller beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Som arbetsgivare ska du tillämpa de kollektivavtal som följer av ditt medlemskap i något av Transportföretagens förbund. Är du som medlem osäker på om ditt kollektivavtal gäller tjänstemän eller arbetare? Då kan du ringa Transportföretagens rådgivning 08-62 71 71.

Ditt ansvar som arbetsgivare inom Svenska Flygbranschen

Om ditt företag är medlem utan kollektivavtal ska du ändå teckna omställningsförsäkring trygghetsrådet TRR och Tjänstegruppliv TGL. Som arbetsgivare ansvarar du för att själv teckna och betala kollektivavtalade försäkringar för dina anställda från det datum kollektivavtalet kopplas in. Det sker inte automatiskt genom medlemskapet.

Här tecknar du försäkringarna

Anmäl arbetare till:

Anmäl tjänstemän till både: