Privatperson

Finfa vänder sig till arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Om din arbetsgivare har kollektivavtalad försäkring är du försäkrad vid olika händelser. Om du är osäker på om du är anställd som arbetare, tjänsteman med ITP 1 eller tjänsteman med ITP 2 kontaktar du din arbetsgivare.

Arbetare

Är du arbetare är du försäkrad vid följande händelser. För mer information om försäkringarna läs mer på respektive bolag.

Tjänsteman ITP 1

Är du tjänsteman ITP 1 är du försäkrad vid följande händelser. För mer information om försäkringarna läs mer på respektive bolag.

Tjänsteman ITP 2

Är du tjänsteman ITP 2 är du försäkrad vid följande händelser. För mer information om försäkringarna läs mer på respektive bolag.

Kollektivavtalad försäkring och pension har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?