En checklista att följa när en anställd ska tjänstgöra utomlands

De kollektivavtalade försäkringarna gäller i regel när en anställd arbetar utomlands för arbetsgivarens räkning. Den anställda fortsätter också vanligtvis att vara socialförsäkrad i Sverige under utsändningstiden. Checklistan hjälper dig med vad du ska göra och tänka på.

Arbetare
 1. Planera utlandstjänstgöringen tillsammans med din anställda. Beroende på hur länge och i vilket land tjänstgöringen äger rum så gäller följande:
  • Den anställda är fortsatt socialförsäkrad i Sverige om arbetsperioden inom EU/EES är max 2 år. För övriga länder gäller vanligtvis max 1 år.
  • De kollektivavtalade försäkringarna fortsätter vanligtvis att gälla vid utlandstjänstgöring.
 2. Anmäl till Försäkringskassan.

  • Om den anställda ska arbeta i ett land inom EU/EES i max två år, ska du tillsammans med den anställda anmäla till Försäkringskassan och begära ett utsändningsintyg med hjälp av blankett 6220.

  Begär utsändningsintyg

 3. Om den anställda lämnar svensk socialförsäkring (se punkt 1) ska du anmäla till Fora. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension.

  Anmäl till Fora

 4. Svenskt Näringsliv rekommenderar arbetsgivare att också teckna en särskild läkekostnadsförsäkring (LFU) för arbetare som tjänstgör utomlands.

Tjänstemän
 1. Planera utlandstjänstgöringen tillsammans med din anställda. Beroende på hur länge och i vilket land tjänstgöringen äger rum så gäller följande:

  • Den anställda är fortsatt socialförsäkrad i Sverige om arbetsperioden inom EU/EES är max 2 år. För övriga länder gäller vanligtvis max 1 år.
  • De kollektivavtalade försäkringarna fortsätter vanligtvis att gälla vid utlandstjänstgöring.
 2. Anmäl till Försäkringskassan.
  • Om den anställda ska arbeta i ett land inom EU/EES i max två år, ska du tillsammans med den anställda anmäla till Försäkringskassan och begära ett utsändningsintyg med hjälp av blankett 6220.

  Begär utsändningsintyg

 3. Om den anställda lämnar svensk socialförsäkring (se punkt 1) ska du anmäla till Collectum. Genom ITP-planen kompenseras den anställda för bortfall av svensk sjukpenning samt allmän ålders- och efterlevandepension.

  Anmäl till Collectum

 4. Teckna läkekostnadsförsäkring (LFU) vid utlandstjänstgöring hos någon av Aetna International, AIG, Allianz, Cigna, Europeiska  ERV, Gouda, If eller Bupa Global. Garantiförsäkring kan tecknas hos Willis Faber & Dumas Ltd (Lloyds Brokers).

  Teckna läkekostnadsförsäkring (LFU)