En checklista att följa när en anställd ska vara tjänstledig

När en anställd ska vara tjänstledig kan det påverka de premier som ditt företag ska betala för de kollektivavtalade försäkringarna. Se filmen eller läs checklistan som hjälper dig med vad du ska göra och tänka på när det gäller försäkringarna.

Arbetare
 1. Som vanligt ska den årslön som har utbetalats till den anställda rapporteras till Fora.

  Rapportera lön Fora

 2. I regel gäller AFA-försäkringar vid studier, föräldraledighet och övrig tjänstledighet. Om den anställda är frånvarande längre tid än sex månader kan försäkringsskyddet minska eller upphöra helt. Vissa försäkringarna gäller ofta en tid efter att arbetet avslutats, så kallat efterskydd.
 3. Arbetare som inte får lön tjänar inte in Avtalspension SAF-LO under tjänstledighet, förutom vid föräldraledighet då premiebefrielseförsäkringen tar över inbetalningen av pensionspremier.
Tjänstemän

ITP 1

 1. Anmäl den aktuella månadslönen till Collectum om den anställda är delvis tjänstledig, till exempel 50%.

  Rapportera lön Collectum

 2. Om den anställda ska vara helt tjänstledig (100%) ska du anmäla den anställda som tjänstledig i Collectums internetkontor.

  Anmäl tjänstledighet

 3. Du ska fortsätta att betala in premier för Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) till den anställda. Om företaget har TGL i Alecta gör du en gruppanmälan till Collectum.

  Gruppanmäl för TGL

  Den som är tjänstledig för studier ska inte ha TGL, kontakta aktuellt TGL-bolag. Vid studier har man däremot rätt till ett förlängt efterskydd i Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL).

ITP 2

 1. Anmäl den aktuella årslönen till Collectum om den anställda är delvis tjänstledig, till exempel 50%

  Rapportera lön Collectum

 2. Om den anställda ska vara helt tjänstledig (100%) ska du avanmäla den anställda hos Collectum. Om du använder Internetkontoret så letar du upp den anställda och väljer Anmäl tjänstledighet. Du kan också använda blankett "Avgång ur tjänst/tjänstledighet (1624)".

  Avanmäl Collectum

 3. Du ska fortsätta att betala in premier för Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) till den anställda. Om företaget har TGL i Alecta gör du en gruppanmälan till Collectum.

  Gruppanmäl för TGL

  Den som är tjänstledig för studier ska inte ha TGL, kontakta aktuellt TGL-bolag. Vid studier har man däremot rätt till förlängt efterskydd i Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL).

 4. Företaget är inte skyldigt att upprätthålla tjänstepensionen ITP 2, men den anställda har rätt till 3 månaders efterskydd.