En checklista att följa när du ska teckna kollektivavtalade försäkringar

Som ny medlem i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är ditt företag vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar för de anställda. Detsamma gäller för företag som har slutit kollektivavtal med ett fackförbund, så kallade hängavtalsföretag.

Arbetare
 1. Fyll i och skicka in försäkringsanmälan som ni får från Fora till adress: Fora AB, 101 56 Stockholm. Har ni tecknat kollektivavtal med ett fackförbund behöver ni oftast inte skicka in någon blankett eftersom försäkringsavtalet tecknas i och med att ni skriver på kollektivavtalet.

  Till Fora - Försäkringsanmälan

 2. Inom 7-14 dagar får du en försäkringsbekräftelse från Fora.
 3. Rapportera slutliga löner och anställda arbetare till Fora i januari enligt instruktionen ni får i december.
Tjänstemän
 1. Teckna avtal om ITP och TGL. Gå in på Collectums hemsida och hämta blanketten Ansökan om pensioneringsavtal.

  Till Collectum - Teckna avtal

 2. Skicka in den ifyllda blanketten till Collectum på adress: Collectum, 103 76 Stockholm.
 3. Fyll i och skicka in försäkringsanmälan som ni får från Fora på adressen: Fora AB, 101 56 Stockholm. Om ni har tecknat kollektivavtal med ett fackförbund kan du också hämta försäkringsanmälan på Foras hemsida. 

  Till Fora - Försäkringsanmälan

 4. Inom 7-14 dagar får du en försäkringsbekräftelse från Collectum.
 5. Inom 7-14 dagar får du en försäkringsbekräftelse från Fora.
 6. Rapportera anställda tjänstemän till Collectum enligt instruktion, efter att du mottagit bekräftelsen.
 7. Rapportera totala slutliga lönesummor för tjänstemännen till Fora i januari enligt instruktionen ni får i december.