En checklista att följa vid lönerapportering

Som arbetsgivare ska du rapportera in de anställdas löner till de bolag som administrerar de kollektivavtalade försäkringarna. Löneuppgifterna används för att beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier. Det är viktigt att rapportera in korrekta summor så att du inte blir betalningsskyldig retroaktivt.

Arbetare
 1. Under januari ska du rapportera förra årets slutliga lönesummor till Fora. Samtliga arbetares löner och personuppgifter ska rapporteras. Det här ska ingå i lönesumman.

  Rapportera lön till Fora

 2. När löneförändringar sker under året, till exempel vid lönejusteringar eller nyanställningar, ska du uppdatera den preliminära totala lönesumman till Fora.

  Uppdatera preliminära löner till Fora

Aktuellt just nu - så lönerapporterar du vid korttidsarbete

Tjänstemän
 1. Anmäl utbetalda bruttolöner för alla anställda med ITP 1 till Collectum varje månad. För anställda med ITP 2 rapporterar du ny lön till Collectum vid varje lönerevision. Det här ska ingå i den pensionsmedförande lönen som du rapporterar till Collectum.

  Rapportera lön till Collectum

 2. Rapportera förra årets totala slutliga lönesumma till Fora under januari.

  Rapportera lön till Fora

 3. När löneförändringar sker under året, till exempel vid lönejusteringar eller nyanställningar, ska du uppdatera den preliminära totala lönesumman till Fora.

  Uppdatera preliminära löner till Fora

Aktuellt just nu - så lönerapporterar du vid korttidsarbete