En checklista att följa när en anställd ska vara föräldraledig

En film och checklista för administrationen kring de kollektivavtalade försäkringarna när en anställd ska vara föräldraledig. Både vad du som arbetsgivare ska göra och vad din anställda förväntas göra.

Arbetare
 1. Informera den anställda om den kollektivavtalade föräldraförsäkringen Föräldrapenningtillägget (FPT). Den ger en kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
 2. Planera tillsammans med den anställda när föräldraledigheten ska inledas och avslutas. Föräldrapenningtillägget (FPT) betalas under en sammanhängande ledighetsperiod och det är därför viktigt att planera vilken föräldraledighetsperiod som anmälan gäller.

  Den anställda ska själv ansöka om Föräldrapenningtillägget (FPT) hos AFA Försäkring samt ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.

 3. Bekräfta anställningen till AFA Försäkring när en anställd har ansökt om Föräldrapenningtillägget (FPT).

  Bekräfta anställningen till AFA Försäkring

 4. Du som arbetsgivaren betalar inte in pensionspremier till den anställda vid föräldraledighet eller graviditetspenning.

  När den anställda ansöker om Föräldrapenningtillägget (FPT) så ansöker man automatiskt om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen. Om den anställda inte ansöker om FPT ska den anställda ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen hos AFA Försäkring.

 5. Till Fora rapporterar du, som vanligt, den lön som företaget har betalat ut till den anställda under året.
Tjänstemän

Tjänstemän med ITP1

 1. Planera tillsammans med den anställda när föräldraledigheten ska inledas och avslutas.
 2. Fortsätt att anmäla den utbetalda bruttolönen per månad till Collectum, även om lönen är 0 kr. Obs! Avanmäl inte den anställda.
 3. Premien till tjänstepensionen ITP 1 betalas automatiskt genom premiebefrielseförsäkringen vid föräldraledighet eller vård av sjukt barn (VAB). För rätt till premiebefrielseförsäkring ska den anställda ha ersättning från Försäkringskassan i form av föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning.
 4. Påminn den anställda att ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.
 5. I vissa kollektivavtal för tjänstemän ska arbetsgivaren betala föräldralön. Information om detta ges av ditt arbetsgivarförbund.

CHECKLISTA TJÄNSTEMAN MED ITP 2

 1. Planera tillsammans med den anställda när föräldraledigheten ska inledas och avslutas.
 2. Företaget är inte skyldigt att betala ITP-försäkringen under föräldraledighet, men Svenskt Näringsliv rekommenderar att du som arbetsgivare gör det i 11 månader. Anmäl till Collectum om företaget inte ska betala ITP-försäkringen under föräldraledigheten.

  Anmäl till Collectum

 3. Påminn den anställda att ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.
 4. I vissa kollektivavtal för tjänstemän ska arbetsgivaren betala föräldralön. Information om detta ges av ditt arbetsgivarförbund.
 5. Rapportera till Collectum när den anställda kommer tillbaka till jobbet.

  Rapportera till Collectum