Samlad information med anledning av coronaviruset

I samband med coronaviruset har det införts tillfälliga förändringar i socialförsäkringarna. Vi har samlat information om dessa och andra tillfälliga ändringar som påverkar arbetsgivarens hantering av försäkringar enligt lag och kollektivavtal. Vi tipsar också om information som är extra viktig just nu.

Karensavdrag, sjuklön och läkarintyg

  • Från och med den 11 mars till 30 september slopas karensavdraget tillfälligt. Arbetsgivaren gör karensavdrag på vanligt sätt och betalar därefter sjuklön fram till dag 14. Den anställda söker ersättning från Försäkringskassan i efterhand.
  • Staten tar alla sjuklönekostnader under perioden april till juli. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställda, men ersätts retroaktivt genom företagets skattekonto.
  • Från den 27 mars till 30 september avskaffas kravet på läkarintyg tillfälligt. För dig som arbetsgivare innebär det att du inte behöver administrera ett läkarintyg från den anställda för att betala sjuklön, och den anställda kan vara hemma från jobbet upp till 21 dagar utan läkarintyg.

Läs mer om de tillfälliga ändringarna hos Försäkringskassan.

Tillfälliga ersättningar till riskgrupper

Regeringen har beslutat om tillfälliga ersättningar till riskgrupper och anhöriga till riskgrupper som måste avstå att arbeta på grund av smittrisken. Ersättning betalas ut för högst 90 dagar perioden 1 juli till 30 september.

  • Personer med anställning eller egenföretagare som helt eller delvis måste avstå från att arbeta på grund av risken att bli allvarligt sjuk i Covid-19 kan ansöka om tillfällig förebyggande sjukpenning. Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.
  • Den som måste avstå att arbeta för att undvika att smitta en närstående, som ingår i en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuk i Covid-19, kan ansöka om tillfällig smittbärarpenning.
  • Föräldrar som måste avstå att arbeta för att vårda ett barn som under 2020 varit allvarligt sjukt och som behöver skyddas från smitta av Covid-19 kan ansöka om förebyggande tillfällig föräldrapenning.

Läs mer om villkor, belopp och ansökan hos Försäkringskassan.

Lönerapportering vid korttidsarbete

Till följd av statens utvidgade ekonomiska stöd till arbetsgivare vid korttidsarbete har Svenskt Näringsliv kommit överens med flera fackförbund om centrala kollektivavtal när det gäller korttidsarbete. Vi sammanfattar vad som gäller för lönerapporteringen till Fora och Collectum.

Läs om lönerapportering vid korttidsarbete.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid korttidsarbete

När arbetsgivare inför korttidsarbete och får statligt stöd enligt lagen om korttidsarbete behåller den anställda den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under tiden för korttidsarbete är SGI skyddat, så kallat SGI-skydd.

Läs mer hos Försäkringskassan.

Omställningsförsäkringarna vid arbetsbrist

När företaget måste säga upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist ger de kollektivavtalade försäkringarna stöd och trygghet till den uppsagda och dig som arbetsgivare. Trygghetsfonden TSL hjälper arbetare och omställningsorganisationen TRR hjälper tjänstemän i omställningen.

Läs vår checklista som beskriver vad arbetsgivaren ska göra vid arbetsbrist.

A-kassan förändras tillfälligt

En rad tillfälliga åtgärder har beslutats i syfte att fler ska få arbetslöshetsersättning, bland annat ändrade medlemsvillkor och lättnader arbetsvillkoret. Dessutom har ersättningsnivåerna höjts.

Läs mer på regeringen.se.

Så här gäller AFA-försäkringarna

AFA Försäkring har en samlad information om hur försäkringarna gäller i samband med coronaviruset och korttidsarbete.

Läs mer hos AFA Försäkring.

Collectums samlade information

Collectum har samlat frågor och svar om hur korttidsarbete påverkar tjänstepensionen ITP och vad arbetsgivaren ska rapportera in till Collectum.

Läs mer hos Collectum.

Foras samlade information

Fora har samlat information som är viktig med anledning av de ekonomiska effekterna av Coronaviruset, till exempel lönerapportering vid korttidsarbete, uppsägningar och konkurs.

Läs mer hos Fora.

Alectas samlade information

Alecta har samlat frågor och svar om hur tjänstepensionen ITP påverkas i samband med korttidsarbete.

Läs mer hos Alecta.

Arbetsgivaravgifter, skatt och moms

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms hos Skatteverket. Skatteverket har en samlad information om om vad som är viktigt för företag och arbetsgivare att känna till.

Läs mer hos Skatteverket.