En checklista att följa när en anställd råkat ut för en arbetsskada

Har en anställd drabbats av en arbetsskada? Som arbetsskada räknas arbetsplatsolyckor, olyckor vid färd till och från arbetet, arbetssjukdom och smitta. Den kollektivavtalade Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) gäller för alla anställda. AFA Försäkring och/eller Försäkringskassan utreder och bedömer rätten till ersättning när den anställda anmält en arbetsskada.

Arbetare
 1. Anmäl alltid arbetsskadan på anmalarbetsskada.se. (Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma webbplats).

  Till anmalarbetsskada.se

 2. Informera arbetsplatsens skyddsombud om att arbetsskadeanmälan är gjord samt ge den anställda en kopia av anmälan.
 3. Be din anställda som råkat ut för skadan att anmäla och söka ersättning hos afaforsakring.se. Om olyckan har skett med ett trafikförsäkringspliktigt fordon, ska ersättning sökas från trafikskadeförsäkringen istället för hos AFA Försäkring.

  Om olyckan orsakat tandskada bör den anställda även söka ersättning hos Försäkringskassan.

  Tipsa din anställda om AFA Försäkrings och Försäkringskassans gemensamma webbtjänst arbetsskadeguiden.se som hjälper den som har en arbetsskada med information om hur anmälan ska göras och möjliga ersättningar.

 4. När du får en avisering från AFA Försäkring att den anställda har gjort en anmälan ska du bekräfta anställningen. Det gör du genom att logga in på arbetsgivarsidorna och svara på några frågor.

  Bekräfta anställningen

 5. AFA Försäkring påbörjar nu sin handläggning av anmälan. Den anställda kan följa sitt ärende genom att logga in på Mina sidor på afaforsakring.se.
 6. AFA Försäkring lämnar besked till den anställda om eventuell ersättning för till exempel inkomstbortfall, merkostnader eller sveda och värk.
Tjänstemän
 1. Anmäl alltid arbetsskadan genom att besöka anmalarbetsskada.se. (Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma webbplats).

  Till anmalarbetsskada.se

 2. Informera arbetsplatsens skyddsombud om att arbetsskadeanmälan är gjord samt ge den anställda en kopia av anmälan.
 3. Be din anställda som råkat ut för skadan att anmäla och söka ersättning hos afaforsakring.se. Om olyckan har skett med ett trafikförsäkringspliktigt fordon, ska ersättning sökas från trafikskadeförsäkringen istället för hos AFA Försäkring.

  Om olyckan orsakat tandskada bör den anställda även söka ersättning hos Försäkringskassan.

  Tipsa din anställda om AFA Försäkrings och Försäkringskassans gemensamma webbtjänst arbetsskadeguiden.se som hjälper den som har en arbetsskada med information om hur anmälan ska göras och möjliga ersättningar.

 4. När du får en avisering från AFA Försäkring att den anställda har gjort en anmälan ska du bekräfta anställningen. Det gör du genom att logga in på arbetsgivarsidorna och svara på ett antal frågor.

  Bekräfta anställningen

 5. AFA Försäkring påbörjar nu sin handläggning av anmälan. Den anställda kan följa sitt ärende genom att logga in på Mina sidor på afaforsakring.se.
 6. AFA Försäkring lämnar besked till den anställda om eventuell ersättning för till exempel inkomstbortfall, merkostnader eller sveda och värk.