En checklista att följa när en anställd arbetar efter 65 år

När en anställd arbetar efter 65 års ålder blir de avgifter och premier som arbetsgivaren betalar lägre eller upphör helt. Se filmen eller läs checklistan som hjälper dig med vad du ska göra och tänka på när det gäller de allmänna och kollektivavtalade försäkringarna.

Arbetare
 1. När en anställd fyllt 65 år behöver arbetsgivaren inte längre betala in premier för Avtalspension SAF-LO. Företaget och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala. Om ni gör en sådan överenskommelse så ska du fortsätta att rapportera in den anställdas lön till Fora. Rapportera lön Fora
 2. Inom vissa kollektivavtalsområden ska en premie för deltidspension betalas även efter 65 år. I Foras prislista (kompletterande pensionspremier) ser du vad som gäller för olika kollektivavtalsområden.
 3. Av de kollektivavtalade försäkringarna gäller endast Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) efter fyllda 65 år. TFA gäller alltid när man arbetar. TGL gäller så länge den anställda fortsätter att arbeta, under förutsättning att hen inte är frånvarande mer än 90 dagar i följd.
 4. Arbetsgivaren betalar inga premier till Fora från den månaden arbetaren fyller 65 år.
 5. Arbetsgivaravgiften är lägre för anställda födda 1954 eller tidigare. När det gäller den allmänna ålderspensionen så fortsätter man att tjäna in den så länge man har en pensionsgrundande inkomst.

Om den anställda som fyllt 65 år blir sjuk

Sjuklönelagen gäller utan åldersgräns, men sjukpenning utges med vissa begränsningar och sjukersättning utbetalas inte efter 65 år.

Vid frånvaro på grund av sjukdom ska du:

  1. Dag 1-14 Gör ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka, betala därefter sjuklön med 80% av lönen.
  2. Dag 8 Få ett läkarintyg av den anställda.
  3. Dag 15 Anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan, som betalar ut sjukpenning.

Anmäl till Försäkringskassan

Tjänstemän
 1. Både tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 avslutas automatiskt månaden innan den anställda fyller 65 år.

  Företaget och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen.  Vid en överenskommelse om fortsatt tjänstepension gäller endast ITP 1. Du ska rapportera in den anställda som ny medarbetare till Collectum och därefter rapportera bruttolönen varje månad.

  Rapportera till Collectum

 2. Av de kollektivavtalade försäkringarna gäller endast Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) efter 65 år.

  Du betalar ingen premie för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) till Fora från den månaden den anställda fyller 65 år.

  Om tjänstemannen arbetar minst 8 timmar per vecka, ska hen alltid ha Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), dock som längst till 70 års ålder. Har ni TGL i Alecta tar ni med den anställda i er gruppanmälan till TGL.

 3. Arbetsgivaravgiften är lägre för anställda födda 1954 eller tidigare. När det gäller den allmänna ålderspensionen så fortsätter man att tjäna in den så länge man har en pensionsgrundande inkomst.

Om den anställda som fyllt 65 år blir sjuk

Tjänsteman kan omfattas av ITP sjukpension om vissa villkor är uppfyllda. Mer information finns hos Collectum.

Den allmänna sjukförsäkringen gäller utan åldersgräns, men sjukpenning utges med vissa begränsningar och sjukersättning utbetalas inte efter 65 år. 

Vid frånvaro på grund av sjukdom ska du:

 1. Dag 1-14 Gör ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka, betala därefter sjuklön med 80% av lönen.
 2. Dag 8 Få ett läkarintyg av den anställda.
 3. Dag 15 Anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan, som betalar ut sjukpenning.

  Anmäl till Försäkringskassan
 4. Dag 15-90 Betala sjuklön enligt kollektivavtalet. Kontrollera vad som gäller med ditt arbetsgivarförbund, eftersom det varierar mellan olika avtalsområden.
 5. Dag 91 Om sjukfrånvaron fortsätter dag 91 eller om antalet sjukdagar uppgår till 105 under en tolvmånadersperiod, anmäl för ITP sjukpension till Collectum. (Gäller om villkoren för ITP sjukpension är uppfyllda).
   
  Anmäl till Collectum