Så administrerar du

Här finns praktiska checklistor för administrationen kring de kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionen. Checklistorna innehåller information och en kort film om vad du som arbetsgivare ska göra vid olika händelser och vad den anställda själv ska göra.