Det här ska du tänka på vid löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin lön mot en förmån, till exempel extra tjänstepension.

Det här är löneväxling

Löneväxling, som också kallas löneavstående, innebär att den anställda byter en del av sin lön mot en förmån. Den anställda avstår från en del av framtida löneutbetalningar eller kommande löneökning för att istället få en förmån som du som arbetsgivare erbjuder. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande.

Tänk på vid löneväxling!

  1. Löneväxling kan få konsekvenser för den anställdas sjukpenning, a-kasseersättning och intjänande till allmän pension och tjänstepension
  2. Löneväxling är inte lämpligt om den pensionsgrundande inkomsten efter avståendet understiger 8,07 inkomstbasbelopp.
  3. Avståendet ska avse enbart framtida löner.
  4. Vad blir kostnaden för företaget?
  5. Tänk över regelverk och administration.
  6. Skriv ett avtal som innehåller löptid och underlag för löneväxlingen. Skäl till framtida omförhandling bör klart framgå av avtalet.

Fortfarande frågor om löneväxling - bra länkar

Vi svarar på dina frågor

Arbetsgivarservice
Kontakta oss på:
fraga@finfa.se
010 - 45 53 800

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?