Det här ska du tänka på när du anställer semestervikarier

Under vissa perioder av året är det kanske aktuellt för dig att anställa vikarier eller extrapersonal. Om företaget har kollektivavtal gäller avtalsförsäkringarna för alla som är anställda i företaget, oavsett anställningsform. Vår guide hjälper dig som arbetsgivare att inte missa något.

Länkar till anmälan

Här finns länkar till den administration och anmälan för kollektivavtalade försäkringar som du som arbetsgivare ska göra. Rutinen för att anmäla semestervikarier och extrapersonal är densamma som för nyanställda.

Försäkringarna gäller oavsett anställningsform

Om företaget har kollektivavtal gäller avtalsförsäkringarna för alla som är anställda i företaget, oavsett anställningsform. Semestervikarier eller extrapersonal som kommer från ett annat land för att jobba i Sverige omfattas också. Däremot kan försäkringarna ha olika kvalifikationskrav när det gäller till exempel ålder och anställningstid. Ålderspension inbetalas först när en anställd har fyllt 25 år.

Arbetare eller tjänsteman?

Olika kollektivavtalade försäkringar gäller beroende på om den tillfälligt anställda är arbetare eller tjänsteman.

Gäller för både arbetare och tjänstemän

Alla anställdas löner ska rapporteras till Fora oavsett anställningsform, längd på anställning, antalet arbetade timmar eller utbetald lön. Endast arbetare ska rapporteras med personuppgifter till Fora. Försäkringarna gäller oavsett när lönen rapporteras till Fora.

Gäller för tjänstemän

ITP-planen och Tjänstegrupplivförsäkringen TGL för tjänstemän gäller från 18 års ålder. Alla tjänstemän som tillhör ITP 1 rapporteras till Collectum direkt vid anställningsdagen. Om tjänstemannen tillhör ITP 2 rapporterar du till Collectum när anställningen varat i tre månader i följd. Anmälan för ITP 2 gäller från anställningsmånaden. Kom i håg att avanmäla semestervikarier och extrapersonal till Collectum när de har slutat.

Fortfarande frågor?

Vi svarar på dina frågor:

Arbetsgivarservice
Kontakta oss på:
fraga@finfa.se
010 - 45 53 800

 

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?