Försäkringssituationer

När ett företag blir medlem i en arbetsgivarförbund och tecknar kollektivavtal ska man teckna kollektivavtalad försäkring och pension för de anställda. Detsamma gäller för företag som tecknar ett hängavtal med ett fackförbund.

Tecknat kollektivavtal? Det här ska du tänka på vid:

Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin lön mot en förmån, till exempel extra tjänstepension.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?