Sjukdom

Vid sjukdom kommer ersättningen till den anställda oftast från olika håll. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning. De kollektivavtalade försäkringarna ger anställda möjlighet att få kompletterande ersättningar. Den anställda kan även ha en frivillig privat sjukförsäkring.

Privat försäkring

En anställd kan självfallet teckna och betala för en kompletterande sjukförsäkring i valfritt försäkringsbolag.

Kollektivavtalad försäkring

Arbetsgivare med kollektivavtal betalar en kompletterande sjukförsäkring för sina anställda. I det privata näringslivet kallas den Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för arbetare och ITP sjukpension för tjänstemän.

Arbetare Tjänstemän

Allmän sjukförsäkring

Den allmänna sjukförsäkringen finansieras genom den arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar. Arbetsgivaren betalar sjuklön till en anställd de första 14 sjukdagarna. Försäkringskassan  ansvarar för utbetalning av sjukpenning och sjukersättning efter de 14 första sjukdagarna.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?