Föräldraledighet

Vid föräldraledighet vid barns födelse eller adoption kan den anställda få ersättning från olika håll. Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning. Anställda arbetare kan genom den kollektivavtalade försäkringen Föräldrapenningtillägg (FPT) få en kompletterande ersättning.

Privat försäkring

I dag finns det inte någon privat försäkring som kompletterar föräldrapenningen.

Kollektivavtalad försäkring

Arbetsgivare med kollektivavtal för arbetare betalar en kompletterande föräldraförsäkring. Försäkringen heter Föräldrapenningstillägg (FPT) och gäller endast för arbetare. Motsvarande försäkring finns inte för tjänstemän. I vissa kollektivavtal för tjänstemän ska arbetsgivaren betala föräldralön. Information om detta ges av ditt arbetsgivarförbund.

Arbetare

Allmän föräldraförsäkring

Den allmänna föräldraförsäkringen finansieras genom den arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar och administreras av Försäkringskassan.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?