Tjänstegrupplivförsäkring TGL vid dödsfall arbetare

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare är en livförsäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider. I vissa fall gäller TGL också om den försäkrades make eller sambo avlider.

När gäller Tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) börjar gälla från och med den dag den anställda arbetaren börjar sitt arbete. Skyddet består så länge arbetaren är anställd minst åtta timmar per vecka. För den som fortsätter att arbeta efter 65 år gäller särskilda regler.

Ersättning från TGL betalas ut  med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

Om arbetstiden är mindre än åtta timmar per vecka gäller TGL endast under dag då arbete utförs. Ersättning från TGL betalas ut  med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

I Tjänstegrupplivförsäkring ingår

  • Begravningshjälp
  • Grundbelopp
  • Barnbelopp
  • Makeförsäkring
  • Efterskydd

Tjänstegrupplivförsäkringen tecknas hos Fora och
ingår i försäkringspaketet för arbetare. När en arbetare avlider görs anmälan till
AFA Försäkring av dödsboet, arbetsgivaren bekräftar anställningen.

Begravningshjälp

Begravningshjälp betalas alltid ut till den avlidnes dödsbo med 1/2 prisbasbelopp.

Grundbelopp

Grundbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till förmånstagare. Som förmånstagare räknas make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder.  Beloppet betalas ut med utgångspunkt från den avlidnes ålder. Helt grundbelopp betalas i de fall den avlidne varit anställd för att utföra arbete minst 16 timmar per vecka. Halvt belopp betalas då anställningen varit lägst åtta timmar men mindre än 16 timmar per vecka.

Den försäkrade är vid dödsfallet Helt grundbelopp i kronor Halvt grundbelopp i kronor
 Under 55 år 279 000 139 500
 55 men ej 56 år 255 750 127 875
 56 men ej 57 år 232 500 116 250
 57 men ej 58 år 209 250 104 625
 58 men ej 59 år 186 000 93 000
 59 men ej 60 år 162 750 81 375
 60 men ej 61 år 139 500 69 750
 61 men ej 62 år 116 250 58 125
 62 men ej 63 år 93 000 46 500
 63 men ej 64 år 69 750 34 875
 64 eller däröver 46 500 23 250

Förmånstagare

Förmånstagare till grundbeloppet är i tur och ordning enligt försäkringsvillkorens förmånstagarförordnande

  • make/maka, registrerad partner
  • sambo
  • barn oavsett ålder

Ändra förmånstagare

För att grundbeloppet ska kunna betalas ut fordras att det finns någon efterlevande inom den krets som anges i det generella förordnandet enligt ovan. Om den försäkrade önskar välja annan eller andra förmånstagare måste detta anmälas skriftligen till AFA Försäkring. Som bevis på att förordnandet registrerats av AFA Försäkring får den försäkrade en bekräftelse.

Barnbelopp

Barnbelopp betalas ut som ett engångsbelopp till barn under 21 år med 1/2-2 prisbasbelopp beroende på barnets ålder.

Makeförsäkring

Om den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo avlider, betalas begravningshjälp ut med 1/2 prisbasbelopp till dödsboet, under förutsättning att maken/makan, den registrerade partnern eller sambon inte själv omfattades av Tjänstegrupplivförsäkring. Vidare fordras att den avlidne inte har fyllt 65 år och den försäkrade inte har fyllt 70 år samt varit anställd för att utföra arbete under minst 16 timmar per vecka. Finns barn under 17 år utges dessutom barnbelopp på 1 prisbasbelopp för varje hemmaboende barn under 17 år.

Efterskydd

Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller försäkringsskyddet till 65 år. Det finns ett allmänt efterskydd i 180 dagar (om arbetaren varit anställd i minst 180 dagar). Om arbetaren är arbetssökande gäller efterskyddet längst i två år.

Beskattning

Belopp som betalas ut är fritt från inkomstskatt.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

De kollektivavtalade försäkringarna i detalj

Forsakringsboken-innehallspuff-167x235.png
 

Vill du fördjupa dig i kollektivavtalets försäkringsdelar så kan du ladda ner vår bok "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2019".

Ladda ner boken om försäkringarna