Dödsfall

Vid dödsfall kan efterlevande få ersättningar från flera olika håll. Från Pensionsmyndigheten kan efterlevande få omställningspension, änkepension och barnpension. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kan den anställda ha efterlevandeskydd och familjepension. Den anställda kan också teckna frivilliga efterlevandeförsäkringar.

Privat försäkring

En anställd kan teckna och betala för en kompletterande efterlevandeförsäkring/livförsäkring i valfritt försäkringsbolag.

Kollektivavtalad försäkring

Arbetsgivare med kollektivavtal betalar för efterlevandeförsäkringar för sina anställda. I det privata näringslivet finns Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). De anställda har även möjlighet att koppla på olika efterlevandeskydd genom sina tjänstepensioner.

Arbetare Tjänstemän

Allmän efterlevandepension

Den allmänna efterlevandepensionen finansieras bland annat genom arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren betalar in. Pensionsmyndigheten ansvarar för utbetalning av omställningspension, barnpension och änkepension.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?