Arbetsskadeförsäkring TFA för arbetare och tjänstemän

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda, även VD och företagare. Försäkringen lämnar ersättning i samband med en arbetsskada. Som arbetsskada räknas bland annat när en anställd råkar ut för en olycka under sin arbetstid eller på sin resa till och från jobbet.

När gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada?

Samtliga anställda omfattas från och med första anställningsdagen av försäkringen, oberoende av arbetstidens omfattning. För att får ersättning genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller att skadan ska ha orsakats av något av följande:

 • olycksfall på arbetet
 • färdolycksfall
 • arbetssjukdom
 • smittsam sjukdom

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller vid arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med arbetet som den anställda utför.

Ersättning

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan ge den anställda olika former av ersättningar:

 • Vid sjukskrivning kan den anställda få ersättning för inkomstförlust vid olycksfall i arbetet. Ersättningen gäller från första dagen i sjukskrivningsperioden
 • För kostnader, till exempel ersättning för läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik
 • För sveda och värk vid olycksfall i arbetet och vid färdolycksfall
 • Ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär
 • När ärr har uppkommit vid skada
 • För tandskador

Mer information om ersättning vid arbetsskada och kompletta regler finns hos AFA Försäkring.

Ansökan om ersättning

Den anställda anmäler arbetsskadan och söker ersättning på afaforsakring.se. Du som arbetsgivare bekräftar anställningen hos afaforsakring.se. Om ett fordon är inblandat, läs vidare under rubriken nedan.

Arbetsgivarens skyldighet att anmäla arbetsskadan

Arbetsgivaren ska alltid anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma hemsida www.anmalarbetsskada.se.

Dödsfall på grund av arbetsskada

Om en anställd avlider på grund av arbetskada har arbetsgivaren skyldighet att anmäla dödsfallet till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket gemensamma hemsida www.anmalarbetsskada.se.

Trygghetsförsäkring (TFA) kan lämna ersättning till efterlevande för bland annat begravningskostnader samt av förlust av underhåll till anhöriga. Efterlevande eller en företrädare ansöker om ersättning hos AFA Försäkring. Mer information och kompletta villkor vid dödsfall på grund av arbetsskada finns hos AFA Försäkring.

Vad gäller när ett fordon är inblandat?

 • Anmälan ska alltid göras till www.anmalarbetsskada.se
 • Olyckan ska anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.
 • Om olyckan inträffar i tjänsten, ett så kallat arbetsolycksfall, ges i första hand ersättning från trafikförsäkringsbolaget. Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att skadan anmäls dit i första hand. Om ersättningen inte beviljas av trafikförsäkringsbolaget kan ansökan istället riktas till AFA Försäkring.

TFA skyddar mot skadeståndstalan

En anställd som drabbas av arbetsskada får inte föra skadeståndstalan mot arbetsgivare som har tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) eller mot annan anställd som omfattas av TFA.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?

De kollektivavtalade försäkringarna i detalj


Forsakringsboken_stora_sv_300x300.png

Vill du fördjupa dig i kollektivavtalets försäkringsdelar så kan du ladda ner vår bok "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2020".

Ladda ner boken om försäkringarna