Arbetsskada

Vid en arbetsskada kan den anställda få ersättning från olika håll. Arbetsgivaren anmäler alla arbetsskador till Försäkringskassan som i vissa fall betalar ut ersättning. Den kollektivavtalade försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger anställda möjlighet till olika ersättningar. Den anställda kan även ha en frivillig privat olycksfallsförsäkring.

Privat försäkring

En anställd kan självfallet teckna och betala för en kompletterande olycksfallsförsäkring i valfritt försäkringsbolag.

Kollektivavtalad försäkring

Arbetsgivare med kollektivavtal betalar en kompletterande arbetsskadeförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för sina anställda. Försäkringen gäller för både arbetare och tjänstemän.

Arbetare och tjänstemän

Allmän arbetsskadeförsäkring

Den allmänna arbetsskadeförsäkringen finansieras genom den arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar och administreras av Försäkringskassan.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?