Arbetsbrist

Vid arbetsbrist kan den som blivit uppsagd få ersättningar från flera olika håll. Från A-kassan kan en uppsagd få arbetslöshetsförsäkring, så kallad A-kassa. Kollektivavtalens försäkringar ger den som är uppsagd ett extra stöd vid omställning. Den anställda kan också teckna frivilliga inkomstförsäkringar.

Privat försäkring

En anställd kan teckna och betala för en kompletterande inkomstförsäkring.

Kollektivavtalad försäkring

I det privata näringslivet finns en omställningsförsäkring för arbetare och ett omställningsavtal för tjänstemän. Omställningsförsäkringen för arbetare innefattar ett Omställningstöd genom Trygghetsfonden TSL och ett Avgångsbidrag (AGB). Omställningsavtalet för tjänstemän innefattar ett Omställningsstöd och Avgångsersättning (AGE) genom TRR Trygghetsrådet.

Arbetare Tjänstemän

Allmän arbetslöshetsförsäkring

De olika A-kassorna betalar ut arbetslöshetsersättning. Ersättningen finansieras bland annat av arbetsgivaravgiften.

Vi hjälper arbetsgivare att ha koll på kollektivavtalad försäkring och pension.

I vilken roll besöker du sidan idag?